Hjælp


Hjælp

Hvad har du brug for hjælp til?
Skriv et eller flere simple søgeord som fx 'betaling' eller 'afvis ordre'. Færre ord giver flere resultater.

Søg

Spørgsmål og svar

Jeg har spørgsmål til fakturaen "Udført arbejde". Vil I forklare?
Fakturering af løbende udført arbejde

For kunder i drift udsendes kvartalsvist en faktura for arbejde udført på medgået tid, samt tilkøbte funktioner i perioden. Der faktureres i udgangspunktet for medgået tid der ikke vedrører support, brugsforklaring og fejl.

Da fakturaen gælder for en tidsperiode på 3 måneder, kan det godt forekomme at en given opgave faktureres over flere gange. En åbentstående opgave, der udføres på medgået tid, vil blive faktureret også selvom opgaven ikke er afsluttet på skæringsdatoen. Det vil sige at arbejdet nogle gange kan fortsætte i næste periode. Ligeledes kan det forekomme, at der er tidsforbrug med forundersøgelser på en opgave, der senere stoppes af forskellige årsager. Denne udgift bæres af kunden medmindre andet er aftalt forud. Tidsforbruget på opgaver der vedrører 3. parts-ydelser bæres af kunden medmindre andet er aftalt.

Opgaver hvor der er aftalt fast pris faktureres på samme faktura, men naturligvis kun een gang. Der afgives ikke fast pris på mindre opgaver, da tidsforbruget med forud afklaring ikke kan forsvares i forhold til tidsforbruget med selve udførelsen. Mindre opgaver behandles derfor altid på medgået tid - det minimerer omkostningen og giver en mere flydende og agil løsning af mindre opgaver. Såfremt Jeres spørgsmål ikke er dækket af ovenstående, eller hvis noget ønskes uddybet, så send venligst en mail til regnskab@sumostudio.dk

Andre spørgsmål om Regnskab