Sites

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Sites


Under punktet “sites” kan partneren administrere eksisterende sites, og oprette nye.

Filtrering
Man kan filtrere efter sitets status (online, offline eller beta), eller efter sites der har specifikke add-ons installeret. Desuden kan man filtrere pr. klient og således kun se sites for een specifik kunde.

Site-oprettelse
Øvest i højre hjørne kan man klikke på tandhjulet, og vælge at oprette site, eller kopiere et eksisterende site.

Opret site
Vælges “opret site” ledes man igennem 3 simple trin.

Grundlæggende oplysninger (trin 1)

Sitenavn: Navn på sitet. Dette bør være et sigende navn, da det vil blive vist for partneren i kontrolpanelet. Sitenavnet kan altid ændres senere.

Domænenavn: Det domæne som sitet skal ligge på når det sættes online.

Klient: Hvilken kunde/klient tilhører sitet?

Type: Hvilken type er sitet. Pt. kan følgende site-typer oprettes: B2C webshop, B2B webshop, website, blog.

Segment: Hvilket segment henvender sitet sig til? Dette kan ændres senere, men kan have betydning for hvilke skabeloner og add-ons der anbefales.

Målgruppe: Hvem er sitets målgruppe? Dette kan ændres senere, men kan have betydning for hvilke skabeloner og add-ons der anbefales.

Primært sprog: Det primære sprog, er den sprogversion der vises, såfremt der mangler en valgt sprogversion. Alle elementer på siden vil altid have minimum den primære sprog-version.
Dette kan ikke ændres senere, og bør sættes rigtigt fra start.

Primær valuta: Den primære valuta for sitet. Den valuta der vises som standard i frontend, og så alle vare-priser registreres som i udgangspunktet.

Logo: Logo for sitet. Indsættes automatisk i header, mails og diverse bilag som fx faktura.

Ikon: Ikon for sitet. Indsættes automatisk for browsere der understøtter ikon i adresselinien, ved bogmærker, genveje ol.

Vælg design (trin 2)


Her er det muligt at enten vælge et færdigt design, eller sammensætte siden udfra en række valgmuligheder.

Færdigt design
Ønskes et færdigt design, vælges “Færdigt design” og en oversigt over mulige design-skabeloner vises. Herfra kan der vises live eksempler af det valgte design.

Skabelon design
Ønsker man mere kontrol over den grundlæggende opbygning af sitet, kan man vælge mellem en række foruddefinerede designelementer. Bemærk at disse kan variere afhængigt af tidligere valg i trin 1.

Sidehoved: Sidens “header”.
Sidefod: Sidens “footer”.
Forside: Sidens “indhold” på forsiden.
Ramme: Sidens bredde angivet i pixels. Bemærk at 100vw er 100% bredde.
Margin: Her kan angives hvor meget margin (luft) der er mellem elementer på siden. Margin er angivet i pixels.
Varekolonner: Her kan angives hvor mange kolonner varevisningen skal have ved grid-view.
Varebilledproportioner: Her kan angives en fast proportion på varebilleder.
Farver: Her kan sitets farver vælges.
Skrifttype: Her kan sitets skrifttype til brødtekster indstilles.
Overskrifttype: Her kan sitets skrifttype til overskrifter indstilles.

Vælg add-ons (trin 3)
Til sidst vises hvilke add-ons der er forvalgt til sitet. Forslaget er baseret på tidligere valg og alle foreslåede add-ons er gratis at bruge.
Det er muligt at fravælge add-ons inden sitet færdiggøres.
Når sitet er færdigt kan kan altid fravælge og tilvælge add-ons fra SUMOtech add-on biblioteket.Site redigering
Vælger man fra oversigten et eksisterende site, kommer man til et overblik over sitet.
Herfra ses generelle nøgletal for sitets aktivetet, samt grundlæggende info om klient, afregning mm.

Nederst på siden vises en oversigt over hvilke add-ons der allerede er tilknyttet sitet. Her kan filtreres ved søgeord og kategori. Desuden kan man vælge kun at vise add-ons med een eller flere af følgende egenskaber: Aktiveret, Ikke-aktiveret, Gratis, Abonnement, Ikke-abonnement.

Klikker man på en af de tilknyttede add-ons, vises alle tilgængelige indstillingsmuligheder. Herunder kan man for det første altid aktivere eller deaktivere en given add-on.
Husk at trykke “Opdater” nederst på denne side, såfremt der er foretaget ændringer i indstilingerne der ønskes gemt.

Se mere om add-ons i efterfølgende kapitel: Add-ons

Site status
Et site kan have følgende status:

Offline: Et nyt site vil have status som “offline”. Det betyder at sitet ligger på midlertidigt domæne, og endnu ikke er tilgængeligt for offentligheden.
Online: Et site kan have status som “online”. Det betyder at sitet er tilgængeligt for offentligheden.
Beta: En beta-version skal betragtes som et ekstra lag, hvor man kan arbejde på en nyere version af en side eller et site. Sættes et site i beta-mode, vil alle ændringer på indstillinger, add-ons mm kun vedrøre beta-versionen. Det vil sige at man kan arbejde med ændringer mens man har et live site kørende, uden at dette er påvirket. Der kan være beta-versioner af både online og offline sites. Disse kaldes henholdsvis “Offline Beta” og “Online Beta”.


Indstil site
Ved klik på tandhjulet fremkommer følgende mulighed for at indstille et eksisterende site. Bemærk at mulighederne er forskellige afhængig af sitets status.

Opdater filer

Viser en oversigt over aktive og nyeste fil-versioner.

Sammenlign indstillinger

Her vises samtlige indstillinger for alle sitet’s addons. Man kan sammenligne indstillinger med standard-indstillingerne eller med indstillingerne for et andet site.

Sæt site offline (kun online)
Sætter et site offline.

Basal opsætning (kun offline)
Her kan sitets grundlæggende opsætning ændres (trin 1 fra site-oprettelse)

Design site (kun offline)
Her kan sitets design indstilles påny (trin 2 fra site-oprettelse)

Indstil site (kun offline)
Her gendannes sitet med almindelige add-ons og indstillinger (trin 3 fra site-oprettelse)

Sæt site online (kun offline)
Her sættes et site online.

Deaktiver beta (kun beta)
Her kan en eksisterende beta deaktiveres (fx hvis man har behov for at foretage rettelse i live-sitet).

Aktiver beta (kun beta)
Her kan en eksisterende beta gen-aktiveres, eller en ny beta kan oprettes.

Sammenlign beta (kun beta)
Her vises alle ændringer der foretaget i beta-versionen sammenlignet med den aktive online version.

Slet beta (kun beta)
Sletter en eksisterende beta. Alle ændringer der er foretaget i betaen slettes.

Sæt beta online
Overskriver online versionen med den aktuelle betaversion. Når man er tilfreds med beta-versionen gennemføres ændringerne og online versionen overskrives.

Vis fejllog
Viser sitets fejllog. Her findes fx hændelses-ID der er gavnlige til fejlmeldinger.