Sager

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Sager


På siden “Sager” findes først en oversigt over den aktive brugers nuværende og tidligere sager.
Der kan filtreres i sager ved søgning, valg af status, valg af sags-type og valg af prioritet.

Opret nye sager

Øverst til højre findes et tandhjul. Er den ønskede funktionalitet ikke fundet eller beskrevet ved søgning i Support, kan der ved klik på tandhjulet oprettes en ny sag. Såfremt der er tale en fejlmelding af eksisterende funktionalitet, oprettes ligeledes en sag.

Der er 3 sagstyper:

Fejlmelding
Her kan en partner fejlmelde funktionalitet til SUMOtech. Såfremt fejlen er meldt fra en kunde, er det partnerens ansvar at fejlsøge indlendende. SUMOtech accepterer fejlmeldinger der er bekræftet og evt. genskabt af en partner. Involverer sagen en 3. part skal partneren undersøge om problemet opstår hos 3. part, eller hos SUMOtech. For effektiv håndtering af fejlmeldinger er det derfor vigtigt at alle felter udfyldes grundigt.

Overskrift: Vælg en sigende titel til sagen.

Referencenr.: Dette felt er ikke påkrævet, men skal anvendes hvis der findes et eksisterende reference/sags-nummer.

Log-fejlnr.: Såfremt fejlen optræder i loggen (klik på tandhjulet for et site for at se loggen) kan fejl-ID’et udfyldes, og ingen yderligere felter er påkrævet til fejlbeskrivelsen.

URL-adresse: Her indtastes en eller flere URL-adresse som sagen refererer til.

Brugernavn/kodeord: Her indtastes oplysninger såfremt der skal bruges brugernavn og kodeord, fx til et eksternt system eller tjeneste, for at kunne udbedre fejlen.

Beta-mode: Angiv om fejlen vedrører et site der er i beta-mode.

Genskabt: Angiv om fejlen kan genskabes.

Opsummering: Her kan skrives en kort opsummering af problemet.

Forventet resultat: Såfremt en handling medfører et andet resultat end ventet, bør det forventede resultat skrives her. Formålet er at afklare eventuelle misforståelser ift. en given funktionalitet.

Detaljer: Uddybende detaljer kan skrives her.

Prioritet: Angiv prioritet. Meget vigtig er for forretningskritiske fejl. Mindre vigtig er for mindre problemer, der ville være rart at få ændret, men ikke er akutte sager.

Tags: Angiv tags til senere søgning, såfremt et lignende problem skulle opstå igen.

Vedhæftning: Her kan vedhæftes screenshots, billeder eller fx pdf-dokumentation til hjælp for løsning af sagen.

Når alt er udfyldt trykkes “Opret sag”. Efterfølgende dialog foregår som kommentarer til sagsindlægget. Sagens findes nu under aktive sager i oversigten, og brugeren vil desuden modtage en mail når sagen besvares.Brugsforklaring
Anvendes såfremt en funktionalitet ikke er tilstrækkeligt dokumenteret og beskrevet, så hjælp hertil ikke kan findes ved søgning i “Support”. Partneren kan i dette tilfælde oprette en brugsforklaring og dermed påpege dette. SUMOtech vil dermed sørge for at udvide dokumentationen. Dette kan indbære oprettelse af nye FAQ-indlæg, manual-indhold, WIKI-beskrivelser. Efter nærmere aftale har nogle partnere selv ansvaret for at oprette brugbar dokumentation til fremtiden, efter SUMOtech har besvaret en brugsforklaring.

Overskrift: Vælg en sigende titel til sagen.

Referencenr.: Dette felt er ikke påkrævet, men skal anvendes hvis der findes et eksisterende reference/sags-nummer.

URL-adresse: Her indtastes en eller flere URL-adresse som sagen refererer til.

Brugernavn/kodeord: Her indtastes oplysninger såfremt der skal bruges brugernavn og kodeord, fx til et eksternt system eller tjeneste, for at kunne lave dokumentationen.

Opsummering: Her kan skrives en kort opsummering af hvad der ønskes nærmere beskrevet.

URL til dokumentation: Dette felt er påkrævet. Indsæt et eller flere links til hvor det var forventet at finde dokumentationen. Dette kan fx være link til en søgning i “Support”.

Detaljer: Uddybende detaljer kan skrives her.

Prioritet: Angiv prioritet. Meget vigtig er for forretningskritiske fejl. Mindre vigtig er for mindre problemer, der ville være rart at få ændret, men ikke er akutte sager.

Tags: Angiv tags til senere søgning, såfremt et lignende problem skulle opstå igen.

Vedhæftning: Her kan vedhæftes screenshots, billeder eller fx pdf-dokumentation til hjælp for løsning af sagen.

Når alt er udfyldt trykkes “Opret sag”. Efterfølgende dialog foregår som kommentarer til sagsindlægget. Sagens findes nu under aktive sager i oversigten, og brugeren vil desuden modtage en mail når sagen besvares.


Nyudvikling
Såfremt en ønsket funktionalitet ikke allerede findes i systemet, kan der bestilles udvikling med denne formular.

Overskrift: Vælg en sigende overskrift til nyudviklingen.

Referencenr.: Dette felt er ikke påkrævet, men skal anvendes hvis der findes et eksisterende reference/sags-nummer.

URL-adresse: Her indtastes en eller flere URL-adresse som sagen refererer til.

Brugernavn/kodeord: Her indtastes oplysninger såfremt der skal bruges brugernavn og kodeord, fx til et eksternt system eller tjeneste, for at kunne opsætte nyudviklingen.

Opsummering: Her kan skrives en kort opsummering af hvad der ønskes.

URL til dokumentation: Her indsættes link til dokumentation, fx API-oplysninger fra 3. part.

Formål: Her angives formålet med nyudviklingen. Her er det vigtigt at det beskrives eksakt hvad man grundlæggende ønsker at opnå. Fx. “Kunden ønsker at varelageret altid er synkroniseret mellem XYZ og SUMOshop” er et korrekt formål. “Kunden ønsker at API’et opdaterer hyppigere” er nærmere et specifikt løsningsforslag, og bør ikke angives som formål.

Løsningen: Her kan foreslås egne løsninger, eller kundens løsningsforslag kan viderebringes.

Budget: Såfremt udviklingen er omfattet er et budget, skal dette angives her.

Fakturering: I udgangspunktet faktueres nyudvikling til partneren. Såfremt fakturaen skal rettes andetsteds, kan det angives her.

Detaljer: Uddybende detaljer kan skrives her.

Deadline: Her kan angives en evt. deadline for sagen.

Tags: Angiv tags til senere søgning, såfremt et lignende problem skulle opstå igen.

Vedhæftning: Her kan vedhæftes screenshots, billeder eller fx pdf-dokumentation til hjælp for arbejdet med nyudvikling.


Når alt er udfyldt trykkes “Opret sag”. Efterfølgende dialog foregår som kommentarer til sagsindlægget. Sagen findes nu under aktive sager i oversigten, og brugeren vil desuden modtage en mail når sagen besvares.
Mindre udviklingssager udføres løbende, hvis der er dækning i budgettet og det kan udføres indenfor deadline.
Større udviklingssager kan komme på roadmap efter nærmere aftale.

Såfremt SUMOtech vurderer at forslaget er en generel forbedring af de af SUMOtech tilbudte systemer, kan SUMOtech vælge at udføre nyudviklingen for egen regning. Øvrige nyudviklings-opgaver udføres i udgangspunkt til timepris og afregnes med partneren.