Ordrer

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Ordrer


Udover varer er ordrer den væsentligste ting i en webshop. For webshops der kører med et eksternt lagersystem er Ordrebehandling det vigtigste - og derfor også det første punkt. Herfra kan de enkelte ordrer ses og behandles.

Oversigt

Fra menugruppen Ordrebehandling findes menupunktet Ordrer. Dette fører til en oversigt over alle ordrer. Som standard vises alle ordrer der er "Under behandling", hvilket vil sige ordrer med enhver anden status end Afsluttet eller Afvist.

Fra søgefiltrene øverst kan der vælges mellem de forskellige ordrerstatusser og således ses afsluttede, afviste eller andre status-specifikke ordrer. Herfra er det også muligt at udskrive alle nye ordrer.


Fra ordreoversigten er der forskellige ikoner ud for de enkelte ordrer, som kort opsummerer hvor langt i ordreprocessen den enkelte ordre er, og hvad der ellers gør sig gældende for ordren.

Noter
Der er skrevet interne noter til ordren (mouseover for at se noten).

Kommentarer
Kunden har skrevet kommentarer til ordren (mouseover for at se kommentaren).

Udskrevet
Ordren er blevet udskrevet.

Ikke betalt
Der er ikke modtaget betaling for ordren.

Betalt
Der er modtaget betaling for ordren.

Afventer varer
Ordren er sat til status "afventer varer".

Afsendt
Ordren er afsendt (men ikke nødvendigvis afsluttet).

Vis

Den enkelte ordre kan ses i detaljer ved at trykke Vis ud for den ønskede ordre. Denne side viser de vigtigste informationer om ordren og giver mulighed for at rette de mest basale ting og udføre de mest normale handlinger, som er nødvendige for at behandle ordren.


Øverst på siden kan der udføres de forskellige handlinger, der ændrer ordrens status:

Udskriv faktura

Udskriver ordrens faktura og/eller følgeseddel. Dette er normalt første trin i behandlingen af ordren.

Marker som betalt

Markerer at der er modtaget betaling for ordren. Dette er kun relevant for betaling via postopkrævning og bankoverførsel, da kortbetaling og lignende automatisk registreres.

Marker som afventer varer

Sætter ordrens status til "afventer varer", typisk fordi der ikke er varer på lager til at opfylde ordren.

Marker som sendt

Markerer at ordren er blevet sendt, hvilket eventuelt medfører automatisk besked til kunden.

Afvis

Afviser ordren og "lukker" den dermed. Bruges normalt i forbindelse med fejl og svindel. Afvisning af en ordre medfører automatisk annullering af betaling hvor relevant, samt fjernelse af varereservation.

Afslut

Afslutter ordren og "lukker" den dermed. Bruges når ordren er helt færdigbehandlet. Afslutning af en ordre medfører automatisk hævning af betaling hvor relevant, samt opdatering af varereservation.

Under kundens data er der direkte link til at sende kunden en e-mail samt til søgning på andre ordrer fra samme bruger, e-mail-adresse, navn eller IP-adresse.

Opret/Ret

Normalt oprettes en ordre af en bruger, og det er ikke nødvendigt at ændre den. I visse situationer kan det dog være relevant at oprette eller rette ordrer manuelt.Fakturanr.: Nummeret på ordren.
Betaling: Typen af betaling valgt til ordren.
Transaktionsnr.: Transaktionsnummeret for betaling på ordren.
Forsendelse: Typen af forsendelse valgt til ordren.
Track & trace: Track & trace-nummer på forsendelsen.
Oprettet: Oprettelsestidspunktet for ordren.
Afvist: Tidspunktet hvor ordren er blevet afvist, hvis den er afvist.
Udskrevet: Tidspunktet hvor ordren er blevet udskrevet, hvis den er udskrevet.
Betalt: Tidspunktet hvor ordren er blevet betalt, hvis den er betalt.
Afventer varer: Tidspunktet hvor ordren er blevet sat til afventning af varer, hvis dette er sket.
Afsendt: Tidspunktet hvor ordren er blevet afsendt, hvis den er sendt.
Afsluttet: Tidspunktet hvor ordrer er blevet godkendt, hvis den er godkendt.

Kunde
Fornavn: Fornavnet på kunden.
Efternavn: Efternavnet på kunden.
Adresse: Vejnavn og husnummer til kundens adresse.
Postnummer: Postnummer til kundens adresse.
By: Bynavnet til kundens adresse.
Land: Landet til kundens adresse.
Telefonnummer: Telefonnummeret til kunden.
E-mail: E-mail-adresse til kunden.

Modtager
Fornavn: Fornavnet på ordremodtageren.
Efternavn: Efternavnet på ordremodtageren.
Adresse: Vejnavn og husnummer til ordremodtagerens adresse.
Postnummer: Postnummer til ordremodtagerens adresse.
By: Bynavnet til ordremodtagerens adresse.
Land: Landet til ordremodtagerens adresse.

Tekst
Kommentarer: Kommentarer fra kunden.
Noter: Interne noter fra butikken.
Besked: Besked fra butikken til kunden.

Pris
Valuta: Valutaen som ordren skal betales i.
Momssats: Momssatsen på ordren.
Varetotal: Totalen for ordrens vareindhold.
Procentrabat
: En samlet rabat i procent på varetotalen.
Kontantrabat: En kontant rabat i den valgte valuta på ordren.
Forsendelsespris: Prisen for ordrens forsendelse.
Total: Den samlede pris for varetotal og forsendelse inklusive moms og rabatter.

Området Ordreindhold indeholder ordrelinierne - altså selve de varer som ordren består af. En ordre består af en eller flere ordrelinier. Der kan oprettes, redigeres og slettes ordrelinier.

Enhed: Vareenheden der hører til ordrelinien.
Titel: Titlen på ordrelinien. Normalt varens navn.
Antal: Antallet af vareenheder på ordrelinien.
Varepris: Prisen for én vareenhed i ordrens valuta.
Totalpris: Prisen for alle vareenheder i ordrens valuta.