Linkkategorier

Manual

Indholdsfortegnelse

Linkkategorier


Linkkategorier kan bruges til at opdele links i forskellige kategorier, og på den måde gøre dem mere overskuelige, hvis der er mange af dem.

Oversigt

Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Linkkategorier. Dette fører til en liste over alle oprettede linkkategorier.


Opret/Ret

Linkkategorier skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.


Navn: Systemnavn for linkkategorien.
Titel: Titlen på linkkategorien.