Breve

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Breve


Breve er selve de nyhedsbreve, som er blevet udsendt eller skal udsendes fra websiden.

Oversigt

Fra menugruppen Nyhedsbreve findes menupunktet Breve. Dette fører til en liste over alle oprettede breve.Opret/Ret

Breve skal oprettes og rettes manuelt.


Emne: Emnet på nyhedsbrevet.
Indhold: Brødteksten til nyhedsbrevet. Følgende koder erstattes af de relevante værdier: #email

Vis

Via fanebladet Vis kan det enkelte nyhedsbrev ses i frontend.

Send

Via fanebladet Send kan det enkelte nyhedsbrev udsendes til en eller flere modtagere.


Et nyhedsbrev kan udsendes til én af tre grupper:

Specifik modtager

Brevet sendes til én angivet e-mail-adresse. Bruges typisk til at teste nyhedsbrevet.

Brugere

Brevet sendes til alle, der er oprettet som brugere på websiden. Bruges typisk til at udsende specielle informationer der vedrører alle brugere. Da disse brugere således ikke har tilmeldt sig noget nyhedsbrev, bør funktionen bruges begrænset.

Interesser

Brevet sendes til de forskellige interessegrupper, der er afkrydset herunder. Dette er den normale måde at udsende et nyhedsbrev på.