Effekter

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Effekter


Effekter kan tilføjes blokke og andre elementer, og kan både medføre en visuel eller funktionel ændring af elementet. En effekt kan fx gøre et element gennemsigtigt, få en blok til at flyve ind på siden, eller automatisk starte afspilningen af en video.

Der kan sættes flere effekter på det samme element, hvor kombinationen af flere effekter ofte skaber nye effekter. Fx vil kombinationen af Transparent Hover og Overgang (langsom) langsomt gøre elementet transparent, når musen føres over det.Standard


Effekter i gruppen Standard er generise visuelle effekter, der generelt kan bruges på alle blokke samt alle øvrige elementer (alle billeder, tekster, bokse etc.).

Effekterne findes generelt alle i tre udgaver:

Normal: effekten er altid aktiv.

Hover: effekten er aktiv når musen føres over elementet.

U-hover: effekteb er aktiv når musen ikke føres over elementet.

Negativ
Elementet gøres negativt så farverne gøres modsat, sort bliver til hvid etc.

Uskarp
Elementet gøres uskarpt eller ufokuseret.

Formørke
Elementet gøres mørkere.

Lysne
Elementet gøres lysere.

Transparent
Elementet gøres transparent eller gennemsigtigt.

Sort/hvid
Alle farver fjernes fra elementet, så det kun består af gråtoner.

Afrund

Elementets hjørner afrundes.

Skygge
Der sættes en skygge på elementet.

Glød
Der sættes en glød rundt om element.

Indre ramme
Der sættes en ramme indeni elementet.

Indre zoom
Der zoomes ind i elementet, uden at dette ændrer størrelse.

Zoom
Der zoomes ind på elementet, hvilket gør elementet større.

Spejlvend
Elementet spejlvendes.

Vend
Elementet vendes på hovedet.

Roter 90
Elementet roteres 90 grader mod højre.

Roter 180
Elementet roteres 180 grader mod højre.

Roter 270
Elementet roteres 270 grader mod højre.

Roter 360
Elementet roteres 360 grader mod højre.

Tekstlinie

Der sættes en linie foran og bagved teksten i elementet.

Skjul på desktop

Elementet skjules på desktop, og vises kun på mobil.

Skjul på mobil
Elementet skjules på mobil, og vises kun på desktop.Overgang


Effekter i gruppen Overgang bruges til at skabe en bevægelse eller på anden måde glidende overgang, og kan generelt bruges på de fleste blokke.

Overgang (hurtig)
Giver en hurtig overgangseffekt i kombination med andre effekter der muliggører en overgang.

Overgang
Giver en normal overgangseffekt i kombination med andre effekter der muliggører en overgang.

Overgang (langsom)
Giver en langsom overgangseffekt i kombination med andre effekter der muliggører en overgang.

Flyv op
Elementet flyver op på siden fra bunden, og placerer sig på sin korrekte position, når denne er synlig.

Flyv højre
Elementet flyver ind på siden fra venstre mod højre, og placerer sig på sin korrekte position, når denne er synlig.

Flyv ned
Elementet flyver ned på siden fra toppen, og placerer sig på sin korrekte position, når denne er synlig.

Flyv venstre
Elementet flyver ind på siden fra højre mod venstre, og placerer sig på sin korrekte position, når denne er synlig.

Fremton ind
Elementet fremtoner når det bliver synligt på siden ifm. at der scrolles hen til det.

Fremton ud
Elementet udtoner når det bliver usynligt på siden ifm. at der scrolles væk fra det.

Gentag fremtoning

Elementet fremtoner/udtoner hver gang man scroller forbi det, og ikke kun den første gang det sker.

Fremton hover
Elementet fremtoner når musen føres over elementet.

Fremton u-hover
Elementet fremtoner når musen ikke føres over elementet.

Linier op

Tekstlinier på elementet fremtoner i overgang fra bunden og op - kombineres med Fremton-effekterne.

Linier ned
Tekstlinier på elementet fremtoner i overgang fra toppen og ned - kombineres med Fremton-effekterne.

Linier venstre
Tekstlinier på elementet fremtoner i overgang fra venstre mod højre - kombineres med Fremton-effekterne.

Linier højre
Tekstlinier på elementet fremtoner i overgang fra højre mod venstre - kombineres med Fremton-effekterne.Position


Effekter i gruppen Position bruges til at positionere blokke eller delelementer på blokke anderledes end normalt. Den enkelte bloktype afgører hvordan effekten tager sig ud.

Lag
Blokken placeres som om den er i et højere lag, der scroller i en hurtigere hastighed end normale blokke - kombineres med Overgang-effekterne for "dybde".

Overlæg

Blokken placeres ovenpå tidligere indhold.

Underlæg
Blokken placeres nedenunder følgende indhold.

Fuld højde
Blokken gives fuld højde af browser-vinduet - lav samtidig blokken i Overstørrelse for at fylde hele browser-vinduet eller skærmen.

Luk-knap

Blokken har en luk-knap, som kan bruges til at skjule blokken.

Minimer-knap
Blokken har en minimer-knap, som kan bruges til minimere og efterfølgende genåbne blokke.

Top venstre
Underindhold (fx tekst på et billede) placeres øverst til venstre.

Top centrer
Underindhold (fx tekst på et billede) placeres øverst i midten.

Top højre

Underindhold (fx tekst på et billede) placeres øverst til højre.

Midt venstre
Underindhold (fx tekst på et billede) placeres midterst til venstre.

Centrer
Underindhold (fx tekst på et billede) placeres i midten.

Midt højre
Underindhold (fx tekst på et billede) placeres midterst til højre.

Bund venstre

Underindhold (fx tekst på et billede) placeres nederst til venstre.

Bund centrer

Underindhold (fx tekst på et billede) placeres nederst i midten.

Bund højre
Underindhold (fx tekst på et billede) placeres nederst til højre.

Nedenunder
Underindhold (fx tekst på et billede) placeres nedenunder.Gentag


Effekten i gruppen Gentag bruges til at undgå eller begrænse hvor ofte en blok vises eller gentages.

Gentag til klik
Elementet vises indtil der klikkes på det, hvorefter det aldrig vises mere.

Gentag ugentlig
Elementet vises én gang, og vises derefter først efter en uge.

Gentag månedlig
Elementet vises én gang, og vises derefter først efter en måned.

Gentag halvårlig
Elementet vises én gang, og vises derefter først efter et halvt år.

Gentag aldrig

Elementet vises én gang, og vises derefter aldrig mere.Specielle


Effekter i gruppen Specielle er kun tilgængelig for udvalgte bloktyper, og har en effekt der er unik for disse bloktyper.


Listetype-blokke


Karrusel

Laver en slideshow-karrusel med listen - kombineres med Kolonner-effekterne for antal der vises ad gangen.

1 kolonne
Viser indholdet i én kolonne.

2 kolonner
Viser indholdet i to kolonner.

3 kolonner
Viser indholdet i tre kolonner.

4 kolonner
Viser indholdet i fire kolonner.

5 kolonner
Viser indholdet i fem kolonner.

6 kolonner
Viser indholdet i seks kolonner.

Vis kun én
Viser kun ét elemenent fra listen, selvom der er flere.

Sorter tilfældigt
Sorterer elementerne i listen en tilfældig rækkefølge.

Sorter omvendt
Sorerer elementerne i listen i omvendt rækkefølge.Billed/gruppeblokke


Slide fade

Laver blokken til et slideshow, der fader mellem de enkelte elementer.

Slide vandret
Laver blokken til et slideshow, der bevæger sig vandret mellem de enkelte elementer.

Slide lodret
Laver blokken til et slideshow, der bevæger sig lodret mellem de enkelte elementer.

Slide paginering

Tilføjere paginering (sidenumre) til en blok med slideshow.Billed/videoblokke


Afspil automatisk

Video eller slideshow begynder automatisk at afspille, uden at blive aktiveret.

Afspil i løkke
Video eller slideshow standser ikke ved afslutning, men afspiller i en løkke (bemærk: virker omvendt for slideshow af historiske hensyn).

Skjul kontrol
Video eller slideshow vises uden styrekontrol.Menublokke


Fuldbredde-menu
Foldeud-delen af menuen i blokken er i fuld bredde.

Menu-baggrund

Foldeud-delen af menuen i blokken har en baggrundsfarve.

Menu-baggrund fuld
Foldeud-delen af menuen i blokken har en baggrundsfarve, der dækker hele browser-vinduet.

Fordel til kant
Menupunkterne i blokken fordeles ligeligt fra kant til kant.

Menu-skifter

Blokken indeholder ikke selve menuen, men kun skifteren til at åbne eller lukke menuen.

Automatisk menu-skifter

Blokken er automatisk med menu-skifter ("burger-menu") på mobil.

Altid menu-skifter
Blokken har altid menu-skifter ("burger-menu") på både mobil og desktop.

Fjernbetjent menu-skifter

Blokken har ikke selv en menu-skifter, men er fjernbetjent af en anden menublok med Menu-skifter.

Hover-menu

Underpunkter i menuen i blokken vises som en foldeud-del.

Opsat menu

Underpunkter i menuen i blokken vises som en opsat række.Afstandsblokke


Linie
Der sættes en linie eller streg øverst på blokken.

Dobbelt-linie

Der sættes en linie eller streg øverst samt nederst på blokken.Fokusgruppeblokke


Kun billede

Kun varebilledet vises på blokken (dvs. ingen tekst osv.).

Varekøb

Der tilføjes købsmulighed på blokken.Videoblokke


Mute

Lyden fra blokken mutes - bemærk at dette kan medføre andre krav eller konsekvenser ved tredjepartsleverandør af videoer.Billedblokke


Skjul tekst
Teksten på blokken skjules, typisk ifm. hover.

Byt rundt

Billede nummmr 1 byttes med billede nummer 2 på blokken, typisk ifm. hover.

Parallaks
Der sættes parallaks-scroll på blokken - kan kombineres med Overgang-effekt og/eller flere billeder i samme blok for at skabe flere lag eller dybder.

Popup

Klik på blokken åbner indholdet i en popup.Gruppeblokke


Automatisk fast

Blokken fæstner sig automatis til toppen, når der scrolles ned forbi den, og løsnes igen hvis der scrolles op forbi den.

Fast til top

Blokken er altid fast placeret til toppen af vinduet.

Fast til bund
Blokken er altid fast placeret til bunden af vinduet.

Lodret centrer

Blokke indeni blokken placeres lodret centreret.

Lodret bundkant

Blokke indeni blokken placeres med samme bundkant.

Gruppe-baggrund

Blokken har en baggrundsfarve.Diverse


Ingen margin

Blokken vises i fuld størrelse, uden margin eller afstand til andre blokke.

Første ord
Første ord i tekst på blokken fremhæves.

Sidste ord
Sidste ord i tekst på blokken fremhæves.

Baggrund

Der sættes en baggrund på teksten eller andet delelement af blokken.

Transparent baggrund

Der sættes en transparent baggrund på teksten eller andet delelement af blokken.

Fuld baggrund
Baggrund på teksten eller andet delelement af blokken fylder hele blokken.

Inverter

Baggrund, tekst eller andet delementet på blokken vises i inverterede farver (fx hvid tekst, hvis teksten eller er sort som standard).Ankomstsider


Transparent sidehoved
Sidehovedet vises transparent, så indholdet rykker op bagved og er synligt igennem sidehovedet.

Inverter sidehoved
Sidehovedet vises i inverterede farver (fx hvid tekst, hvis teksten eller er sort som standard).

Inverter sidehoved (Hover)
Sidehovedet vises i inverterede farver (fx hvid tekst, hvis teksten eller er sort som standard) når musen føres over elementet.

Inverter sidehoved (U-hover)
Sidehovedet vises i inverterede farver (fx hvid tekst, hvis teksten eller er sort som standard) når musen ikke føres over elementet.

Skjul sidehoved

Sidehovedet skjules på den pågældende side.

Skjul sidefod

Sidefoden skjules på den pågældende side.