Editor

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Dette er en liste over diverse funktionalitet i SUMOshop Editor, som ikke for nuværende er dokumenteret i hjælpevideoerne. For al øvrig brug, venligst se hjælpevideoerne.

Rækkefølge af værktøj

Rækkefølgen af værktøjer i Editor menuen er ændret en smule ift. nuværende hjælpevidoer.

Gruppe-værktøj

Med gruppe-værktøjet er det muligt at gruppere elementer sammen.

Gruppering bruges typisk ifm. blokke, hvor man kan sætte flere blokke ind i en gruppeblok, og dermed give dem en sammenhæng.

På den man kan man fx lave gruppeblokken (og dermed underliggende blokke) i overstørrelse eller lignende.

Værktøjet har ift. blokke samme funktionalitet, som hvis man fra backend manuelt opretter en gruppeblok og sætter blokke ind i denne.

Gruppe-værktøjet virker ved at man markerer et hjørne, trykker på musen og trækker en firkant til et andet hjørne. Alle blokke berørt af firkanten inkluderes i gruppen.

Undo-buffer

Ovenover Gem/Publicer-knappen vises en tæller, der tæller hvor mange handlinger der ligger i undo-bufferen. Dvs. hvor mange ændringer der er lavet, efter siden senest blev gemt/publiceret.

Hver handling tæller én. Dvs. at hvis en tekst først ændres til rød, så til blå og til rød igen, så er det tre handlinger.

Ved tryk på tælleren vises en liste over alle handlinger i undo-bufferen. Overstregede handlinger viser at den pågældende handling er overskrevet af en senere handling.

Tryk på pilen øverst i undo-vinduet skjuler overskrevne handlinger, så der kun vises de handlinger der har egentligt resultat.

Advarsel om ikke gemt

Hvis der er lavet handlinger, som ikke er blevet gemt, gives den en advarsel om dette efter to minutter. Det anbefales at der gemmes jævnligt.

Skabeloner

Det er muligt at indsætte (blokkene fra) skabeloner ved at trykke + for at indsætte en blok med Rediger-værktøjet.

Når Skabelon er valgt, vises der først en folderoversigt over oprettede skabeloner, sorteret efter gruppe.

Udover skabeloner fra egen side, kan der også vælges folderen (Ekstern), for at bruge skabeloner fra et fælles skabelonbibliotek.

Når en folder åbnes, vises der en oversigt med previews af skabelonerne i den pågældende folder.

På hver preview er der et øje-ikon, som åbner den pågældende skabelon i en ny fane.

Trykkes der på selve previewet, så spørges der om bekræftelse, før den pågældende skabelon indsættes på den aktive side.

Låste sider

Sider kan være låste, således at de ikke kan redigeres i editoren. Typisk vil det fx være den primære ramme (sidehoved og sidefod) der låses, så man ikke kommer til at redigere disse ved et uheld.

Låste sider eller elementer vises uskarpt når man har et aktivt værktøj i editoren, og man kan ikke trykke på dem.

Skjul dialog

De store dialogboks der beder om bekræftelse og lignende, kan nogle gange skygge for indhold, man ønsker at se, før der vælges i dialogboksen. Ved at flytte musen udenfor dialogboksen i to sekunder, laves dialogboksen transparent.

Forrige/næste

Når et element er aktiveret med et værktøj (fx klik på et element i Boks-mode) er det muligt at skifte til forrige/næste element ved at trykke på venstre/højre på tastaturet.

Avanceret mode

Det er muligt at køre editoren i Avanceret mode, som giver direkte kontrol over al styling på alle elementer. Brug af denne kræver væsentlig viden om HTML og CSS, og aktiveres kun efter nærmere aftale, såfremt de nødvendige kompetencer haves.