Dashboards

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

DashboardsFra sitets backend kan der oprettes et vilkårligt antal dashboards. Dashboards knyttes til en bruger, således at det kan opsættes med de relevante nøgletal, alt efter medarbejderens arbejdsområde. For hvert dashboard kan desuden vælges en periode der vises som udgangspunkt.

Filtrering og periode
Det er muligt at filtrere og ændre periode ved visning af et dashboard, hvilket gør det særdeles anvendeligt til at gå i dybden med nøgletallene. Der kan filtreres efter land, sektion, kategori og mærke.

Widgets
Et dashboard består af widgets. Disse beskrives i afsnittet nedenfor. Widgets kan både trække på tal fra SUMOshop-systemet, eller komme fra et eksternt system, som feks Google Analytics.

Score-tal på widgets
På de fleste widgets findes der vverst til højre vises et score-tal, som enten kan være et gennemsnit af punkterne på grafen, eller et sum-tal.

Viser en widget fx omsætning, er det naturligvis summen, og viser den fx udviklingen i konverteringsrate, er det naturligvis et gennemsnit. Gennemsnittet beregnes simpelt ud fra punkterne på grafen.
Det vil sige, at viser en en graf fx konverteringsraten pr. måned over et år, så vi score-tallet være lig med summen af konverteringsraten hver måned, divideret med 12.
Vises der en graf over omsætning pr måned over et år, så vil score-tallet være lig med summen, altså den samlede omsætning for hele året.
Bemærk, at projicerede værdier ikke indgår i score-tallet. Det vil sige, at hvis man 01.04 ser en graf over omsætning for året, så vil scoretallet kun reflektere omsætningen for årets første 3 måneder.

Projicering
På alle grafer vises både aktuelle data for perioden, tilsvarende data forrige periode, og evt. beregnet projicering for resten af perioden, såfremt denne passerer dags dato.
Projicering vises som en stiplet linje.

Widgets


Aktive kunder
Grafen viser udviklingen i aktive kunder. En aktiv kunde er defineret som en kunde der har lagt en ordre indenfor de sidste 12 løbende måneder,
Score-tallet viser gennemsnittet af punkterne på grafen.

Aktuel ordre-værdi
Viser den gennemsnitlige ordreværdi for den valgte periode. Den procentvise udvikling vises ift. forrige periode.

Aktuel vare-returrate
Viser vare-returraten for den valgte periode.

Aktuelle aktive kunder
Viser det aktuelle nuværende antal af aktive kunder. En aktiv kunde er defineret som en kunde der har lagt en ordre indenfor de sidste 12 løbende månede.

Besøg
Grafen viser udviklingen i antal besøg.
Et besøg defineres som et ethvert reelt besøg på sitet. Det vil sige besøg, der ikke vurderes at være foretaget af bots, crawlers eller lignende.
Score-tallet viser det totale antal besøg for den valgte periode.

Besøg efter enhed
Søjlediagrammet viser antal besøgende fordelt pr. enhedstype (mobil, desktop, tablet).
Score-tallet viser summen af besøgende for de 3 enheder.

Besøgende
En besøgende defineres som en unik entitet (typisk differentieret på ip-adresse +
enhed/browser), som har besøgt sitet.
Grafen viser udviklingen i antal besøgende.
Score-tallet viser det totale antal besøgende for den valgte periode.

Betalingsformer
Her vises summen af kundebetalinger for den valgte periode, omregnet til sitets primære valuta. Piechartet viser fordelingen pr. anvendt betalingstype.

Brugere
En bruger er en unik brugerprofil oprettet på sitet.
Grafen viser udviklingen i antal brugere over tid.
Desuden vises det seneste antal brugere, ultimo den valgte periode.

Brugerlande
Viser brugere fordelt pr land. En bruger er en unik brugerprofil oprettet på sitet

Driftsstatus
Viser vigtige drifts-meddelser om SUMOshop og tilkoblede eksterne systemer.

Dækningsbidrag
Her vises periodens dækningsbidrag.
Dækningsbidraget beregnes som avancen divideret med omsætning eks. moms, ganget med 100%.

Forsendelsestyper
Viser omsætning fordelt pr anvendt forsendelsestype.

Kategorier
Viser top 5 kategorier efter højeste omsætning.
Score-tallet viser summen af top 5.

Konverteringsrate
Grafen viser udviklingen i konverteringsrate.
Score-tallet viser gennemsnittet af punkterne på grafen.
Konverteringsraten defineres som “antal ordrer" delt med “antal besøg“ for en given periode.

Aktuel konverterings-rate
Viser den aktuelle konverteringsrate. (Ultimo den valgte periode).
Konverterings-raten defineres som “antal ordrer" delt med “antal besøg“ for en given periode.

Konverterings-rate efter enhed
Viser konverterings-raten fordelt pr enhed.
Score-tallet viser et simpelt (u-vægtet) gennemsnit af de 3-konverteringsrater.

Korttyper
Viser omsætning efter hvilken kort-type der er anvendt til betaling.
Score-tallet viser summen af de enkelte kort-typer.

Kunder
Grafen viser udviklingen i antal kunder.
Score-tallet viser summen af hvert punkt på grafen.
Kunder er defineret som unikke entiteter (typisk differentieret på e-mail-adresse), som
har lagt mindst én ordre i den valgte perioden.
En kunde kan indgå i denne widget een gang pr interval. En kunde kan altså være unik een gang i januar, og een gang i februar, hvis der feks vises en graf for et år, men interval = 1 måned.

Aktuelle kunder
I modsætning til “kunder" viser her de kunder der er unikke for hele den valgte periode, ikke pr. interval.

Lande
Viser omsætningen for den valgte periode fordelt pr land.
Score-tallet viser summen af de viste lande.

Mærker
Viser top 5 mærker efter højeste omsætning for den valgte periode.
Score-tallet viser summen af top 5.

Nye brugere
Grafen viser udviklingen i nye brugere. Desuden vises det samlede antal nye brugere for den valgte periode. En bruger er defineret som en unik brugerprofil oprettet på sitet.

Nye tilmeldte
Grafen viser udviklingen i antallet af tilmeldte til nyhedsbrevet.
Score-tallet viser det samlede antal nye tilmeldte for den valgte periode.

Omsætning
Grafen viser udviklingen i omsætning.
Score-tallet viser periodens samlede omsætning.
Omsætning defineres/beregnes således:
Summen af alle ordre-totaler der ikke har status “afvist". Ordre-totaler er inklusive moms og fragt. Dette inkluderer importerede ordrer fra fx DdD, Miinto o.l.

Omsætning efter enhed
Viser omsætningen fordelt pr enhed, for den valgte periode.
Score-tallet viser den samlede omsætning for de 3 enheder.

Omsætning pr. aktiv kunde
Viser periodens gennemsnitlige omsætning pr aktiv kunde.
Desuden vises udviklingen ift. forrige tilsvarende periode.
En aktiv kunde er defineret som en kunde der har lagt en ordre indenfor de sidste 12 løbende måneder.

Opdaterede rapporter
En oversigt over de 5 seneste genererede rapporter.

Ordre-værdi
Grafen viser udviklingen i gennemsnitlig ordreværdi.
Score-tallet viser gennemsnittet af punkterne på grafen.

Ordrer afsluttet
Grafen viser udviklingen i afsluttede ordrer,
Score-tallet viser det samlede antal afsluttede ordrer for den valgte periode.

Ordrer afvist
Grafen viser udviklingen i afviste ordrer,
Score-tallet viser det samlede antal afviste ordrer for den valgte periode.

Ordrer
Grafen viser udviklingen i oprettede ordrer.
Score-tallet viser det samlede antal oprettede ordrer for den valgte periode.

Ordrer pr. aktiv kunde
Grafen viser hvor mange ordrer der, for den valgte periode, i gennemsnit placeres pr aktiv kunde. En aktiv kunde er defineret som en kunde der har lagt en ordre indenfor de sidste 12 løbende måneder.

Sektioner
Viser top 5 sektioner sorteret efter højeste omsætning for den valgte periode.
Score-tallet viser summen af top 5

Tilmeldte
Grafen viser udviklingen i det samlede antal tilmeldte til nyhedsbrevet.
Score-tallet viser det samlede antal tilmeldte ultimo den valgte periode.

Valutaer
Viser den samlede omsætning fordelt pr ordre-valuta.
Score-tallet viser summen af omsætningen for de viste valuta.

Vare-returrate
Grafen viser udviklingen i vareretur-rate over tid. Vareretur-rate defineres som antal returnerede varer divideret med antal solgte varer.
Score-tallet viser gennemsnittet af punkterne på grafen.

Varer
Viser top 5 varer efter højeste omsætning for den valgte periode.
Score-tallet viser summen af top 5.