Kategorier

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Kategorier


Kategorier beskriver en vares type eller tilhørsforhold. Alle varer bør tilknyttes mindst én kategori, men kan godt tilknyttes flere.

Oversigt

Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Kategorier. Dette fører til en liste over alle oprettede kategorier. Der kan søges i kategorierne fra den øverste menu.


Opret/Ret

Kategorier oprettes fra det eksterne lagersystem, hvis et sådan benyttes. Alternativt kan kategorierne også oprettes og rettes manuelt. Kategorier kan sprogversioneres.


ID: Systemnavn for kategorien.
Titel: Titlen på kategorien.
Intern titel: Eventuel intern titel på kategorien.
Uddrag: Tekstuddrag til kategorien som kan fremgå af mellemsider etc.
Mellemside: Brødtekst til kategorien som kan fremgå af mellemsider etc.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på kategori-mellemsiden.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på kategori-mellemsiden.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på kategori-mellemsiden.
Link-titel: Eventuel link-titel til kategorien.