Blokke

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Blokke


En blok er en kasse med dynamisk eller statisk indhold, som typisk bruges på en ankomstside. Blokke er den største mulighed for dynamisk at påvirke webshoppens udseende og indhold.

Oversigt

Under de elementer der understøtter blokke, fx ankomstsider, vises en liste over alle blokke der tilhører elementet. Det fremgår hvilken type, placering og størrelse den enkelte blok har. Blokke kan sorteres, for at opnå den ønskede rækkefølge.Opret/Ret

Blokke skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.


Type: Typen på blokken. Dette afgører hvad blokken indeholder.
Placering: Placeringen af blokken. Dette afgører hvor blokken vises og hvilken størrelse den har.
Aktiv: Skal blokken vises offentligt?

Herudover afhænger mulighederne af, hvillken bloktype der er valgt. Fx kan en billedblok tilknyttes et billede, en indholdsblok har et tekstfelt og en vareblok hænger sammen med en vare. Der er mange forskellige bloktyper, hvoraf de væsentligste er:

Indholdsblok

En indholdsblok består af brødtekst, som skrives i WYISWYG-editoren, og således kan formatteres som det ønskes med tekst og billeder.


Overskrift: Overskriften til indholdet.
Indhold: Brødteksten til indholdet.
Link: URL til webside med yderligere info.

Billedblok

En billedblok består af et eller flere billeder. Billederne skaleres automatisk til den rigtige størrelse ift. blokkens placering.


Overskrift: Overskrift på blokken (evt. til intern brug).
Tilfældigt billede: Skal der udvælges et tilfældigt billede hver gang?
Link: URL til webside med yderligere info.

Instagram-blok

En Instagram-blok tilsvarer en billedblok, men i stedet for manuelt at uploade billeder til blokken, hentes disse automatisk fra en Instagram-konto.

Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Parameter: Eventuelle parametre til blokken. Relevante parametre inkluderer size, count, text, target, token.
Fokusgruppeblok En fokusgruppeblok består af alle varer fra en specifik fokusgruppe.


Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Fokusgruppe: Den fokusgruppe blokken skal indeholde.
Parameter: Eventuelle parametre til fokusgruppeblokken. Accepterer de samme parametre som varekataloget.
Link: Eventuel link på blokken.

Afstandsblok

En afstandblok indsætter luft mellem andre blokke.


Bredde: Afstandsbredde i pixels, som blokken skal indsætte (kan normalt efterlades blank)
Højde: Afstandshøjde i pixels, som blokken skal indsætte

Videoblok

En videoblok indeholder og viser en video. Videoen kan enten kommer fra en tredjepartsservice som YouTube eller Vimeo, eller det kan være en decideret videofil, som enten lægges på en ekstern server eller uploades. Vær opmærksom på trafikforbrug i sidstnævnte tilfælde.

Link: Link til videoen. Kan være en sti til en videofil eller et link til YouTube eller Vimeo.
Fil: Upload en videofil. Vær opmærksom på trafikforbrug.

Mærkeblok

En mærkeblok viser en udvalgt liste af mærker, typisk med billeder/logoer, som linker ind til de enkelte mærker.

Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Mærke: De mærker som blokken skal indeholde og vise.

Blogblok

En blogblok indeholder og viser indlæg fra bloggen, hvis en sådan haves.

Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Parameter: Eventuelle parametre til blokken. Der kan bruges tilsvarende parametre som normalt i bloggen, fx tag, search, published, user og limit.

Menublok

En menublok indeholder og viser en menu.

Menu:Den menu som blokken skal indeholde og vise.

Gruppeblok

En gruppeblok kan bruges til at gruppere andre blok. Andre blokke kan tilknyttes til en gruppeblok.

Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Højde: Højden som gruppen af blokke skal have - er påkrævet ved blokke der skal centreres i højden eller holde bundkant.

Elementblok

En elementblok består af et specifikt systemelement. Det kan fx være kurven, søgefeltet, nyhedsbrevstilmeldingen eller lignende. Det kan således betragtes som en simplificeret udgave af handlingsblokke.

Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Element: Det eksisterende element som elementblokken skal indeholde.
Parameter: Eventuelle parametre til elementblokken.

Handlingsblok

En handlingsblok består af en hvilken som helst anden handling (dynamisk side) fra resten af webshoppen. Det kan fx være kurven, login-siden, et udsnit af varekataloget, en specifik varevisning eller sågår en anden ankomstside, som kan have sine egne blokke. Handlingsblokke er således fundamentet til at opbygge komplekse ankomstsider med dynamisk indhold af enhver art.


Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Handling: Den eksisterende handling/funktionsside som handlingsblokken skal indeholde.
Parameter: Eventuelle parametre til handlingsblokken. Parametre fra URL'en kan videresendes ved at bruge #(parameternavn) som værdi. #url videresender hele url'en som parametre.
Link: Eventuel link på blokken.