Backend

Manual

SUMOshop
Indholdsfortegnelse

Backend


Webshoppens backend er den del af websiden, som bestyreren bruger til at administrere webshoppen, herunder at opdatere varer og behandle ordrer.

Forsiden på backend er normalt dashboardet, som viser den seneste aktivitet og status på shoppen. Dashboardet tilgåes fra SUMOshop-logoet i øverste venstre hjørne.


I backend er alle sider opbygget på samme måde, med en længere vertikal menu i venstre side, over alle områder der kan administreres. Øverst er det muligt at skifte sprog (hvis websiden arbejder med flere sprog) og at komme hurtigt til relaterede sider. Her fremgår det også hvilken administrator der er logget ind - forskellige administratorer kan have forskellige rettigheder.


Herudover er de fleste områder også opbygget på samme måde. Når man trykker på et område - fx Mærker - vil der komme en oversigt over alle de relevante elementer. Denne liste kan man komme tilbage til ved at vælge Oversigt fra det øverste faneblad. Fra søgefeltet øverst kan der hurtigt søges, og der kan filtreres i elementerne fra den menu der kommer frem ved tryk på Søgefiltre.


Ud for hvert element i oversigten er der en række kommandoer præsenteret som ikoner. For elementer der skal optræde i en bestemt rækkefølge, er det muligt at flytte det enkelte element med Flyt-ikonet, symboliseret ved det slangende S med pile. Denne benyttes ved blot at klikke på ikonet, og holde museknappen inde, mens elementet trækkes til den ønskede placering. Består listen af flere sider, kan elementet trækkes hen på et sidetal, for at flytte elementet til denne side. Typisk er også kommandoen Vis eller Info tilgængelig, symboliseret ved et øje-ikon. Er der et tandhjul-ikon på elementerne, så åbner dette op for yderligere, avancerede kommandoer som sjældent bruges, herunder muligheden for at slette elementer. Den væsentligste kommando er dog Ret, symboliseret ved blyant-ikonet, hvormed man kan rette i det enkelte element.


Under redigeringen er der herudover de enkelte felter, der kan rettes i. Bemærk at de viste felter i denne brugervejledning er eksempler. Afhængig af den enkelte webshop og dennes opsætning, vil der være andre felter til rådighed, ligesom nogle af de i eksemplerne viste felter vil mangle. Ved at holde musen over titlen på det enkelte felt, er det normalt altid muligt at få en begrænset information om, hvad det enkelte felt gør og hvordan det bruges. På tilsvarende vis er der i toppen af hvert område en H-hjælpeknap, som fører til det relevante afsnit i brugervejledningen.

Er der tale om et sprogversioneret element på en webshop der arbejder med flere sprog, følger der yderligere en række faneblade til at ændre indholdet på de enkelte sprogudgaver.

Bemærk at flere af de beskrevne områder i denne brugervejledning ikke er inkluderet i en standardløsning, men funktioner der skal tilkøbes enkeltvis.