Artikler

Manual

Indholdsfortegnelse

Artikler


Artikler kan bruges på indholdsrige sider til længere og mere uddybende tekster end hvad der typisk fungerer med nyheder.

Oversigt

Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Artikler. Dette fører til en liste over alle oprettede artikler.


Opret/Ret

Artikler skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.


Publicering: Publiceringstidspunktet for artiklen.
Titel: Titlen på artiklen.
Forfatter: Forfatteren bag artiklen.
Uddrag: Uddrag af artiklen til brug i oversigter etc.
Brødtekst: Brødteksten til artiklen.
Boks: Eventuel ekstra tekst til brug i sideboks eller lignende.
Meta-beskrivels
e: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på artiklen.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på artiklen.
Sticky: Skal artiklen altid placeres øverst, selvom den ikke er nyest?

Der kan tilknyttes billeder til en artikel. Disse bruges typisk som illustration til artiklen.