Hjemopdeling

Funktion

Hjemopdeling

Har I behov for at køre seperate webshops i forskellige lande, operere med forskellige priser eller ønsker at markedsføre en række webshops forskelligt, kan I med denne funktion opdele webshoppen i afdelinger. Denne funktion giver et væld af muligheder for at differentiere kontaktfladen med kunderne over det samme grundlæggende varekatalog, alt sammen let styret fra samme backend. Det fremstår altså som unikke webshops, der kan være differentieret på domæne, branding, priser, vareudbud, sprog, valuta osv. Ordrene kan modtages samlet eller opdeles, såfremt der er behov for at support varetages i de enkelte lande på det rigtige sprog.

Prisen er pr. site (pr. frontend).

Blandt andet brugt til