Fragtklasser

Funktion

Fragtklasser

Sælger I varer der kræver særlige fragthensyn, kan I med denne funktion oprette fragtklasser, hvor det defineres hvilke varetyper og hvilke leveringsmetoder der kan anvendes ved hver fragtklasse.

Herefter kan hver enkelt vare tilknyttes de oprettede fragtklasser, hvorefter det kun vil være muligt for kunderne at vælge mellem egnede leveringsmetoder i checkout forløbet. Funktionen kan også bruges til at tilbyde forskellige fragtpriser afhængig af den enkelte ordres vægt.

Blandt andet brugt til