Flerlager-kontrol

Funktion

Flerlager-kontrol

Flerlager-kontrol

Opererer I med flere lagre i jeres virksomhed, har I med denne funktion mulighed for at styre hvilke varer der skal afsendes fra hvilke lagre.

I udgangspunktet vil alle webshoppens varer optræde i lagersystemet hos alle lagrene, men med "flerlager-kontrol" funktionen kan varer eller varegrupper deaktiveres for de lagre hvor disse ikke findes. Således slipper personalet på de enkelte lagre for information om ordrer der ikke vedkommer dem.

Blandt andet brugt til