Artikler

Funktion

Artikler

Har jeres website mange feature-artikler præsenteres disse bedst med Artikel-funktionen.

Med denne funktion kan I oprette en artikelbase hvor artiklerne listes efter nyhed eller emne, og hver side kan tilføjes relevante søgefunktioner efter behov.

I skriver artiklerne direkte i webshoppens backend og kan tilføje billeder og links.

Blandt andet brugt til